Bác sĩ Nguyễn Minh Giang

23/11/2020 - 04:16
359 views
  • Bảo vệ Luận án Thạc sĩ Đại học chuyên ngành RHM
  • Tu nghiệp tại nước ngoài: Trường Đại học Bordeaux-Pháp
  • Thành viên Hiệp hội Implant thế giới: ICO
  • Thành viên hiệp hội nha sĩ Mĩ: ADA
  • Thành viên hiệp hội Cấy ghép Implant IT
Các bác sĩ khác
0393.555.333