Dr Trần Thị Liên

23/11/2020 - 01:52
162 views
  • Tốt nghiệp ĐH Răng – Hàm – Mặt 
  • Kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt
  • Thành viên Hiệp hội Implant thế giới: ICO
  • Thành viên hiệp hội nha sĩ Mĩ: ADA
Các bác sĩ khác
0393.555.333