DR Lưu Thanh Hải

23/11/2020 - 01:55
140 views
  • Tốt nghiệp bằng giỏi Khoa Răng-Hàm-Mặt đại học Y Hà Nội
  • Thành viên hiệp hội nha sĩ Mĩ: ADA
  • Thành viên Hiệp hội Implant thế giới: ICO
Các bác sĩ khác
0393.555.333